`````````````````````````````````.EJAM...0137585738

UPDATE PROJEK PPK PT KHALID

projek musim pertama ini di anggap gagal kerana beberapa faktor terutamanya sumber air yang bermasalah.walaupuh hasilnya ada tetapi kurang memberangsangkan..insyaAllah musim berikutnya akan dapat mangatasi masalah tersebut..