`````````````````````````````````.EJAM...0137585738

PROJEK PUSINGAN KEDUA DI PPK


Pelajar pelajar daripada Institut Pertanian
Serdang dan UiTM Perlis menjalani latihan
praktikal.