`````````````````````````````````.EJAM...0137585738

KEPENTINGAN WATER LEVEL SYISTEM


water level syistem memainkan peranan penting bagi setiap sistem pengairan fertigasi.kerana sekiranya tiada sistem ini pembahagian air baja tidak dapat sekata pada setiap pokok.ketinggian level adalah bergantung kepada kecerunan kawasan.kawasan yang rata juga perlu membuat sistem ini.ia bertujuan mengekalkan air pada setiap paip 16mm pada ladang apabila pam mati dan air dalam paip tersebut akan kekal serta tidak mengalir keluar pada kawasan yang kecerunanya rendah.apabila pam di hidupkan,air yang ada pada paip tersebut terus keluar dan setiap pokok mendapat air baja yang sama kuantitinya sepertimana yang kita setkan pada timer.