`````````````````````````````````.EJAM...0137585738

PROJEK FASA KEDUA

Alhamdulilah syukur kepada ALLAH setelah projek fasa pertama telah mengeluarkan hasil dan menyumbang kepada pulangan modal peringkat awal,dapatlah saya memperkembangkan lagi projek fertigasi ini.berdasarkan kepada permintaan pelanggan yang semangkin bertambah terhadap cili api,maka projek fasa kedua ini semuanya sebanyak 1300 pokok cili api ditanam.